SPRAWY RODZINNE

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w tym sprawy rozwodowe, sprawy dotyczące ustalenia kontaktów z małoletnimi oraz sprawy alimentacyjne. Kancelaria specjalizuje się w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej oraz windykacji alimentów w Polsce i zagranicą.