SPORY SĄDOWE

Kancelaria prowadzi sprawy sądowe przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym. Metodyka pracy polega na zidentyfikowaniu zagrożeń i dokonaniu oceny szans wygrania sprawy. Następnie ustaleniu celów i przygotowaniu taktyki procesowej, aż wreszcie konsekwentnej realizacji powziętych zamysłów. Adwokat Piotr Królak posiada doświadczenie w sporach sądowych, obejmujące m.in.: sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa spadkowego, sprawy rodzinne, dochodzenie wierzytelności, prawo nieruchomości.