PRAWO SPÓŁDZIELCZE

Od wielu lat adwokat Piotr Królak zajmuje się kompleksową obsługą prawną spółdzielni mieszkaniowych. W swojej praktyce łączy zrozumienie i szacunek dla funkcjonujących mechanizmów, ze świeżym spojrzeniem na problemy i wyzwania współczesnej spółdzielczości. Świadczona obsługa prawna obejmuje: obsługę prawną organów Spółdzielni, obsługę korporacyjną, sprawy gruntowe, tworzenie aktów wewnętrznych, obsługę Walnych Zgromadzeń, zaskarżenie uchwał organów Spółdzielni, sprawy lokalowe, sprawy pracownicze, sporządzanie umów, wydawanie opinii prawnych, obsługę procesu inwestycyjnego, ochronę danych osobowych, ochronę dóbr osobistych członków organów spółdzielni, sprawy karne członków organów spółdzielni, windykację.