POLUBOWNE ROZWIAZYWANIE SPORÓW

Przed wdaniem się w spór na drodze sądowej należy spróbować rozwiązać konflikt w drodze ugody. Kancelaria oferuje wsparcie przy wypracowywaniu dobrej ugody, właściwie realizującej interes klienta, z zachowaniem zasad uczciwości i godności. Wierzymy, że nawet w sprawach windykacyjnych możliwe jest łączenie skuteczności i poszanowania godności strony przeciwnej.